SystematiX Sp. z o. o.
ul. Harcerzy 3/5
71 - 465 Szczecin

 

email: biuro@systematix.pl

 

NIP 851 30 700 56
REGON 320553458

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Szczecinie
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000307667, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN.